"Az a kötelességünk, hogy a tudást gyarapítsuk."

    Teller Ede

Küldetésünk

A 2015. szeptemberében alakult Real History Nonprofit Zrt. jelenleg nonprofit formában az alábbi célok megvalósításáért dolgozik:

A legnagyobb projektünk Budapest turisták által leglátogatottabb helyszínén, a Váci utcában közel 1000m2-en megvalósítandó, Budapest 1944-es bombázásainak emléket állító interaktív múzeum.

Komoly energiát fordítunk a magyar vonatkozású, kiemelt történelmi jelentőséggel bíró tárgyak felkutatására, megvásárlására. Sok esetben külföldről, komoly kutatómunka, szervezés és anyagi áldozatok árán sikerül „hazahozni” egy-egy jelentős eszmei értékkel bíró történelmi tárgyat. Minden tárgy esetében megtörténik a gyűjteményi leltárba vételére, sok esetben a szakszerű restaurálása. Célunk a tárgyak nyilvánosság számára megtekinthetővé, a szakma számára kutathatóvá tétele.

Fontosnak tartjuk a fiatal történészek szakmai munkájának, kutatásainak támogatását. Kötelességünknek érezzük egyedi történelmi kutatások finanszírozását, publikálását.

Múzeumi tárgyainkat szívesen adjuk kölcsön kiállításokra, amennyiben ezzel elérhető, hogy szélesebb körben megismerhessék az érdeklődők.

Tapasztalataink alapján felbecsülhetetlen eszmei értékű tárgyak vannak családi hagyatékokban, gyűjteményekben, külföldi „magánmúzeumokban”. Ezen tárgyak legritkább esetben láthatóak az érdeklődők számára, és az állami múzeumok korlátozott lehetőségei, bürokratikus rendszerei és nehezen átlátható felelősségi viszonyai miatt ezen nem is nagyon lehet változtatni. Éppen ezért feladatunknak tekintjük a történelmi időszaki kiállítások szervezését, amellyel a látogatók olyan történelmi tárgyakat, emlékeket tudnak megtekinteni, amelyekkel korábban még nem találkozhattak.

Néhány hónapja egy közösségi médiában gyűjtötték össze a pénzt ismerősei a ma már 97. évében lévő Frankó Endre, az utolsó élő „Puma” pilóta hallókészülékére. Sok olyan tiszteletet érdemlő idős ember él közöttünk, akikről nem is tudunk, ezáltal a problémái sem jutnak el a megfelelő helyekre. Ezen gondolat mentén szeretnénk kiépíteni azt a „szociális hálót”, amely keretében kapcsolattartást, segítségnyújtást tudunk biztosítani a rászoruló magyar „történelmi személyiségek” részére.